Thursday, 19 February 2015

Collection "Vibrations" shape inspiration!

Olen loomas oma magistritöö jaoks kollektsiooni "Võnked." See projekt sai alguse Eesti Kunstiakadeemias olevast workshopist " Eesti naine maalikunstis", kus süvenesime Eesti naise rollile maalikunstis läbi aegade ning kuidas erinevad maalikunstnikud on naist kujutanud. Seejärel saime
võtta ka ise pintsli kätte ning maalida Eesti naist oma nägemuse ja kujutluspildi kaudu.

Edasi arenes sellest projektist välja kollektsiooni disainimine. Minu kollektsiooni inspiratsioonimaterjal jaguneb erinevatesse etappidesse ja täna valgustan teid veidike, kust on pärit kollektsiooni lõigete ning vormide inspiratsioon. Peamisteks märksõnadeks on lihtsus, puhtus, konkreetsus ja selgus. Kuna tegelikult kollektsiooni fookuspoint on kangaprintidel, siis otsustasin lõiked ja vormid jätte hästi konkreetseks ja sirgjooneliseks, et prindid mõjule pääseksid. Stay tuned! ;)


I am creating final collection "Vibrations" for my master project. It started with workshop "Estonian woman in paintings" what we had in Estonia Academy of Arts. There we got lots of information about what was women role through times and how different artists painted them. After that we got chance to paint Estonian women and express our visions about them.

Later this topic was our collection main inspirational source. My inspirational material is divided into different parts. Today I enlighten  you about where my collection shapes and patterns inspiration came from. Main keywords are simplicity, cleanliness, concreteness and clarity. Actually collection focus is on the prints, that `s why I decided to choose these kind of shapes. Stay tuned! ;)

 #carolinahererra #ainabeck #kubaszoppka #salvatoreferragamo #alexanderwang

No comments:

Post a Comment