Wednesday, 25 February 2015

Graphic identity!

Minu jaoks on väga oluline, et kogu minu disaini käekiri oleks terviklik ja seetõttu olen lasknud ühel oma väga heal sõbral ja imelisel graafilisel disaineril, Juozas Baranauskasel välja töötada ka spetsiaalse graafilise identiteedi. Juozas tegi mulle nii logo, visiitkaardid, signatuuri jne. 

Kogu identideet ise on samuti hästi lihtsa, selge ja puhta struktuuriga, kuid samas on juurde lisatud parajas koguses huvitavat joonekasutust, et tekitada veidike põnevust.

Logo kujunduses olen valinud musta värvi, kuna see tekitab ümbritsevasse keskkonda teatud müstilise ja salatseva õhkkonna. Musta värviga seonduvad ka märksõnad mõjuvõim, kontroll, kaitsev, mugav, tugev, vaoshoitud, formaalne, elutark, võrgutav ning müstiline. Kuidas Sulle meeldib?

For me it is very important that my whole design style would be complete. Therefore I cooperated with my good friend and amazing graphic designer Juozas Baranasukas. He did special graphical identity: logo, business card, signature etc.

Whole identity is very simple and with clear structure. There is added a little bit interesting lines to create more excitement. 

I chose black colour for logo design because it presents mystical atmosphere. Also you can use keywords as power, control, protective, comfortable, strong, reserved, formal, sophisticated and seductive. How do you like it?
Autor/Author: Juozas Baranauskas

No comments:

Post a Comment