Sunday, 13 March 2016

Moelennuk 2016

4. märtsil oli mul suur au esindada Baltikat žüriiliikmena koolinoorte moeshowl " Moelennuk" Žürii koosseisu kuulusid veel fotograaf Krõõt Tarkmeel, moelooja Liisi Eesmaa, Tradehouse esindaja Vivian Rannajõe, Siisoni asutaja Silver Hage, moeblogija Mari-Liis Suvi ja Iris Janvier moebrändist Arina Baranovskaja. 

Kuna ma polnud varem Moelennuki üritust kunagi külastanud, siis ei osanud ka oodata, mis täpsemalt juhtuma hakkab. Jäin üritusega üldiselt väga rahule ning on tore, et noortel jätkub endiselt vägagi lennukaid ideesid.

Esimese koha võitis Mirjam Kalmann kollektsiooniga "Next Exit" Temal on võimalus tulla Baltikasse praktikale. Kollektsioon oli väga julge, futuristlik, silmapaistev ja meeldejääv. Hästi valitud modellid ning kõik oli viimse detailini läbi mõeldud alates stilistikast kuni muusikani. Mirjam pälvis ka Krõõt Tarkmeele foto eriauhinna!

Teise koha omanik Nele Kurvits kollektsiooniga "X2S" oli minu isiklik lemmik. Meeldis just disaineri teistsugune lähenemine ning kogu show oli justkui väike meelte kõditus, kuhu mõtted veel võivad küündida. Täielikult stiilipuhas ja kontseptuaalne. Selle kollektsiooni puhul peitus just lihtsuses kogu võlu ning andis pajlu mõtteainet, mida disainer oma loominguga publikule öelda soovis.

Kolmanda auhinnalise koha pälvis Karel Markus Valdmanni ja Mari Leppiku kollektsioon "Kama1" Selle kollektsiooni puhul oli märgata väga professionaalset teostust. Samuti oli kollektsiooni taustalahendusena välja mõeldud väga kihvt video.

Eriauhinna sai veel Siisoni poolt Laura Saksa kollektsioon "Tikusaks" ja Tradehouse poolt Susann-Marii Kerneri "Zuzu" 

Kokkuvõtlikult oli moeshow esimeses pooles väga palju sarnase lähenemisega minimalistikke kollektsioone ning pigem jäidki silma rohekm need, kes olid läbi mõelnud kollektsiooni kontseptsiooni ning ei lähtnud niivõrd trendidest. Oli päris palju toredaid ideesid, mis oleksid julgema stilistikaga rohkemgi esile tõusnud.

Fotod: Eva Mahhov, Jörgen Norkroos

I was honored to present Baltika as a jury member in school fashion contest "Moelennuk." The other jury members were photograph Krõõt Tarkmeel, fashion designer Liisi Eesmaa, Tradehouse presenter Vivian Rannajõe, Siison founder Silver Hage, fashion blogger Mari-Liis Suvi and Iris Janvier founder Arina Baranovskaja.

At the beginning I didn `t know what to expect  for this fashion show because I have never visited it before. Generally I really enjoyed this event and I am happy that younger people have so creative ideas. 

First place got Mirjam Kalmann collection "Next Exit" She got a chance to do internship in Baltika. Her collection was very spirited, outstanding and memorable. Good models and seemed like she had think through every detail. Mirjam also got special price for photograph Krõõt Tarkmeel.

Second place got my personal favourite Nele Kurvits with her collection "X2S" I really liked how the designer approach her collection and it was like a small mind tickling for me. Totally conceptual and stylish. I can say less is more for this collection and I really started to think what this designer wanted to say for audience through her collection.

Third place got Karel Markus Valdmann and Mari Leppik collection "Kama1" I noticed that this collection were sewed very perfectly and really cool video supported for this collection performance.

There were more special prizes. Laura Saks collection "Tikusaks" got  it from Siison and Susann-Marii Kerner collection "Zuzu" from Tradehouse.

Generally there were many similar minimalist collections in the first half of the  fashion show. I rather liked these collections what had conceptual backround and didn t follow so much for latest trends. I suggest to be even more courageous with stylistics next time.

Photos: Eva Mahhov, Jörgen Norkroos

 M I R J A M   K A L M A N N   " N E X T   E X I T "

 

 


N E L E  K U R V I T S  "X2S"


 

K A R E L  M A R K U S  V A L D M A N N " KAMA1"
L A U R A  S A K S "TIKUSAKS"

 S U S A N N - M A R I I   K E R N E R "ZUZU"
Moelennuki äge tiim kandmas Mosaic 2016 kevad-suvist kollektsiooni :)


No comments:

Post a Comment