Sunday, 20 November 2016

#PrintAttract. All you want to know about print media!


Osalesin Northen Lights Group `i (www.northenlights.ee ) poolt korraldatud printmeedia konverentsil PrintAttract. Põhiliselt keskendus see printmeedia loetavusele üleüldiselt ning trendide muutumistele läbi aastate. Siin mõned huvitavad faktid, mis selguseid konverentsi käigus:
Kõige lihtsam viis, kuidas kliendi tähelepanu tõmmata, on mõelda välja midagi väga köitvat, kuid samal ajal selget. Keegi ei viitsi kauem kui 4-5 sekundit reklaami süveneda, kui see jääb arusaamatuks. Hea imagofoto juba töötab iseenesest ja sinna juurde pole vaja mõelda pikka ning keerulist teksti. Elame infoajastul ning inimesed ammutavad väga väga palju informatsiooni päeva jooksul, kui sinu AD pole piisavalt innovatiivne ja huvitav, siis ei jää keegi sinna kauaks peatuma ning liigutakse edasi järgmise huvitavama info juurde. Kõige huvitavamad esinejad minu jaoks olid Jacqueline Bourke (Getty Images), kes rääkis kuidas on muutunud printmeedia trendid läbi viimase 10 aasta jooksul ning Remy Kupershoek (XXS Amsterdam, loovjuht), kes keskendus Hollandi innovatiivsetele print-online kampaaniatele. Imagoloogias on viimase aja jooksul palju keskendutud just nö päris inimestele ja emotsioonidele. Modelliagentuure kasutatakse aina vähem ning kampaaniatesse rakendatakse inimesi tänavalt ning ka erinevaid kuulsusi: näitlejaid, lauljaid jne. Tavainimestel on lihtsam ennast nendega samastuda ja samas murtakse ka ühiskondlike ilustandardeid ehk siis ilusad võivad olla kõik inimesed. Üha enam ei ehitata üles kampaaniaid keskendudes ainult toodetele, vaid keskendutakse palju suurematele ja olulisematele teemadele ning läbi selle müüakse ka toodet. Näiteks Saksa pesubränd HEMA kasutas oma push-up rinnahoidja kampaaniafotodel meesmodelli, kes näeb välja nagu naine tuues tähelepanu alla seksuaalvähemuste aktsepteerimise jm sellised teemad. Need kampaaniafotod sattusid nii suure meedia tähelepanu alla nii Saksamaal kui ka üle maailma, et nad said nii suurel hulgal lisatähelepanu, mis mitmekordistas ka nende müüke tohutult.

I took part of print media conference PrintAttract (www.northenlights.ee) what was organized by Northen Lights Group. Mostly it concentrated on print media readability in general and print trends development through years. Here are some interesting conference facts: Create a tasty campaign:- Take what you have, strong brands are the best, but otherwise will do.- Symphathetic, understandable and interesting information creates brand. Originality paired with clarity drives the brand forward. Clear benefits drives the will to act! Without benefits "no action"- Few fresh ingredients beats the most complicated compositions.

The most easiest way how to attract client attention is to create something catching and clear at the same time. Nobody don`t have time to look advertisement longer than 4-5 seconds if they don`t understand it. Good imago photo works automatically and you don`t have to add there some long sophisticated text. We are living in age of information and AD should be innovative and interesting enough to catch people`s attention. For me the most interesting performers were Jacqueline Bourke (Getty Images) who talked about how print media trends have changed through last 10 years and Remy Kupershoek who is Amstredam XXS creative director and he concentrated on Netherlands innovative print-online campaignes. Lately brands imago photos focus on real people and emotions. They are using less model agencies for campaignes and more and more people from streets and different celebrities, singers etc. For customers it is easier to identify with those models and at the same time they are breaking common beauty standards and encourage to believe that all people could be beautiful.More and more campaignes don`t focus on products itself but more bigger and important topics. Through this approaching their selling products better as well. For example German lingerie brand HEMA used male model who looks like woman in their push-up bra campaign. They wanted to make discussion about sexual minorities etc. These campaign photos got so much attention in media all around the world. Thanks to this they sold all their products! 

Teine hea näide oma toote müümisel on Dove. Paljud juba on ilmselt ka kuulnud, et nad on teinud kampaaniat nimega "Real Beauty" ehk siis tõeline ilu ja tavalised naised meie ümber. Ühiskond on loonud läbi modellide ja Photoshopi ebastandardsed ilustandardid, mis panevad paljudele naistele pinge peale. Dove on püüdnud neid murda kasutades oma kampaaniafotodel naisi erinevatest rahvustest, vanusest, kõikide kehatüüpidega ning loonud arutelu kogu selle teema ümber ja propageerinud nö tavalist ilu. Väga palju aitab kaasa toodete müümisele nö sisu loomine ehk brändi väärtuste tutvustamine kliendile. Inimesed tahavad end samastada brändidega ning kui nad nõustuvad nende mõttemaailmaga, siis soovivad ka suurema heameelega tarbima nende tooteid!

The other good example is Dove brand. They did real beauty campaign where they used ordinary women from streets as models. Society has created beauty standards through models and Photoshop what it is hard to break. Dove used women with different nationalities, age, body types and created discussion around this topic and supported ordinary beauty. When you want to sell your products it is good to create good content and presenting brand real values for customers. 

Being perfect is being nothing!Konverentsi pauside ajal sai maitsta Eesti poiste maale toodud imemaitsvat matcha teed. Soovitan soojalt, hea kohvi asendus, lõi kohe meeled erksaks ning parandas ka tunduvalt keskendumisvõimet, mina igatahes sain suureks fänniks :)
Rohkem infot leiad siit http://himatcha.ee/ ;)

During conference breaks you had chance to taste incredible matcha tea. I reccommend it and it is good coffee replacement. It improves concentrate ability and I am now big big fan :) More information you can find here: www.himatcha.ee  

Kõige suurem loetavus Eesti naiste seas on Tallinna Kaubamaja ajakirjal Hooaeg! Väga palju tähelepanu ei saa reklaamid ajakirjades, kus on lihtsalt kujutatud imagopilte, vaid need, mis kutsuvad inimesi ka reageerima ning tegutsema. Kõige suurem mõjuvõim on otsesel kontaktil ning sõprade/sõbrannde soovitusel. Klient usaldab nende soovitusi ning arvamusi ja läheb sellega kõige edukamalt ka kaasa!

Enamasti on printmeedia sihtgrupiks 40+ inimesed, nemad moodustavad 63% lehelugeja rahalisest mahust! Kõige rohkem meediat päevas tarbitakse siiski läbi interneti ( arvuti + telefon) teisel kohal on televisioon ning siis alles järgneb printmeedia.

The most readable magazine among women in Estonia is Tallinn Department Store `s magazine Hooaeg. More attention will get those advertisements what are calling people to react or act someway. The most powerful is direct contact and friends recommendations. Customer trusts their opinions and probably will buy same products like their friends are using!

Mostly print media target group is 40 + people, they are 63% moneymakers! Mostly people are using media through internet (computers + phones) then follows television and print media.

- Never close up by thinking you own your ideas. Grow up and join forces!
- Good print lives beyond the AD itself!
- Your brand community is bigger then your social channels, social is live!
- Utilize the other media to elevate your print!

What are the basic function of an AD?
a) Getting noticed
b) Link to the advertiser
c) Enhance the brand and call to action!

The ten commandments of print

- Ad size matters
- Sing praise of the brand
- Seldom time to solve riddles
-The creativity paradox
- More homogeneous than you think
- Left/right is only a political issue
- Even infreguent readers notice ads
- Frequency increases call to action - but...
- Weak brands may succeed
- The multimedia solution trumps single media!

Communication level through page:

37% quarter page
42 % half page

46% full page


                                  

 No comments:

Post a Comment